Història

Feixas Aulet amb la cultura


  • Feixas Aulet com a membre del cercle del MEV - Museu Episcopal de Vic - us convida a fer-hi una visita i descobrir les col·leccions permanents i les exposicions temporals que organitza el museu. Us facilitem dues entrades per client. Només ens heu d'enviar un correu i us les farem arribar.


  • Feixas Aulet ha signat un conveni amb la FMMP - Fundació Miquel Martí Pol - la qual té com a finalitat contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Miquel Martí Pol.

    Us proposem una passejada per la seva Web.


  • Feixas Aulet col·labora des de fa uns anys amb els AAMM - Amics de la Música de Manlleu - que programen periódicament concerts de música clàssica de qualitat.Història


Els orígens de l'empresa els trobem 75 anys enrera, l'any 1931 quan comencem a vendre carburants a Roda de Ter, a la cruïlla de la carretera de Vic a Olot on hi havia una assortidor que dispensava benzina amb un sistema d'absorció que omplia dos pots de vidre de cinc litres i que, per la seva forma allargada, s'anomenava popularment pel poste. En aquell temps la benzina valia 37 cèntims de pesseta i es mesurava en galons. Joan Feixas i Solé se'n va responsabilitzar amb només 13 anys amb l'ajuda dels seus pares.

Si anem més enrera encara, els orígens familiars els trobem a la Vall d'en Bas (Garrotxa) on a mitjans de segle XIX, un dels fills del ferrer de St. Esteve d'en Bas, es trasllada a Roda de Ter per obrir-hi una ferreria que s'ubicà al capdamunt del carrer de Dalt (Ramón Martí / plaça Catalunya).

A finals del segle XIX traslladen la ferreria al carrer de Baix a la cruïlla amb el carrer de Tres, al costat del carreter (dos oficis que en aquella época es complementaven), fins que a l'any 1926, Rafel Feixas i Pujol i la seva muller Joaquima Solé i Costa s'instal·len al número 52 del mateix carrer de Baix (Bac de Roda), actual seu social de l'empresa.

A tall de curiositat, direm que l'enclusa petita (utilitzada per les feines fora de la ferreria) que havien dut de la ferreria del carrer de Dalt, es va cedir fa uns anys al museu arqueológic de l'Esquerda i que s'utilitza pels tallers de metall i forja.

A finals dels anys 50 del segle passat van apareixer els primers vehicles amb gas-oil i Joan Feixas Solé va demanar els permisos per construir l'actual benzinera i seu central de l'empresa, inaugurada el 14 d'agost de 1963 i que constava de tres máquines: gas-oil, benzina normal (85 oct.) i super (96 oct.) i un petit bar.

Amb els anys, el bar s'ha convertit en punt de trobada i val a dir que la seva història és força curiosa: de les tres reformes que ha sofert, en totes es va augmentar el 100% dels seus m2, però tot i això, continua essent el bar més petit de Roda. La benzinera i el bar eren servei les 24 hores. Més endavant s'hi va instal·lar un taller de pneumàtics i un servei de rentar i engreixar cotxes i, sobretot, camions.

A partir dels anys 70, i amb la incorporació de la següent generació, l'empresa rodenca inicia una expansió comarcal ubicant benzineres a Cantonigrós (1974), Vic (1980), Manlleu (1995), Zona Diesel Vic (2001), Zona Diesel Coll de Ravell (2009). Zona Diesel Palafolls (2012) i Zona Diesel Caldes de Malavella (2014).

Al 1976, Feixas Aulet inicia l'activitat de transport de gasoli a domicili. A l'any 89 compra la primera cuba de repartiment privat de la comarca i, a l'any 1991 a conseqüència de la lliberalització del mercat i la desaparició del "Monopolio de Petroleos (CAMPSA)", Feixas Aulet crea una distribuidora de gasolis a domicili.

L'any 1981 s'instal·la el primer rentador de cotxes d'autoservei de l'Estat a la benzinera de Vic, d'aquí que neixés Flash-car Ibèrica S.A.

C/ Bac de Roda de nº 52 | 08510 Roda de Ter | Tel. 93 850 01 21 | roda@feixasaulet.cat